รถสองแถวภูทับเบิก

โปรแกรมที่ 2.
เที่ยวภูทับเบิก 6 จุดไฮไลท์

1.จุดชมทะเลหมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4.วัดป่าภูทับเบิก
5.ชมทุ่งกะหล่ำปลี
6.จุดชมวิวหน่วยภูทับเบิก

095-8650222

กลับดู โปรแกรมอื่น
รถสองแถว พาเที่ยว ภูทับเบิก

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก รีวิวสถานที่เที่ยวของโปรแกรมที่2. 1.จุดชมทะเลหมอก( แคมป์วิวหมอก) รีวิวจุดที่2.ผาหัวสิงห์ จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก รีวิวจุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก รีวิวจุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก