รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

โปรแกรมที่6.
พาเที่ยวเขาค้อ 10 จุด

1 ชมทะเลหมอกเขาค้อ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณการสู้รบ เขาค้อ
4.อนุสรณ์สถานเขาค้อ
5.เจดีย์เขาค้อ
6.แทนรักทะเลหมอก
7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
10.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้

095-865022

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 6.จุดที่ 1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่ 6.แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 9.เดอะบลูสกาย จุดที่ 10.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 11.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้