รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก โปรแกรมที่6.

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

รถนำเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว

โปรแกรมที่6. พาเที่ยวเขาค้อ 13 จุด

1 ชมทะเลหมอกเขาค้อ

2.พระตําหนักเขาค้อ

3.พิพิธภัณการสู้รบ เขาค้อ

4.อนุสรณ์สถานเขาค้อ

5.เจดีย์เขาค้อ

6.แทนรักทะเลหมอก

7.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)

8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

9.ไร่ GB (สวนดอกไม้)

10.ร้านของฝาก (ผัก-ผลไม้

11.เขาเหลียงซาน

12.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

 13.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

สอบถาม หรือจองรถ

ช่องทาง ติดต่อ โทร 0953071382

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 6.จุดที่ 1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่ 6.แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 9.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 10.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้