ร้านกาแฟ พิโนลาเต้ เขาค้อ

รีวิว พีโน่ ลาเต้ เขาค้อ

ร้านกาแฟ พิโนลาเต้ เขาค้อ
เป็นจุดเช็คอิน ทีตั่งของที่นี้
ใกล้วัดผาซ่อนแก้ว
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูณ์

มุมสูงมองเห็น วัดผาซ่อนแก้ว มาต้องมา Pino Latte นอกจากคุณจะได้ลิ้มรสวิวสวย และมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วอย่างสวยงาม อีกสิ่งที่เป็นจุดขายก็คือทิวทัศน์และทะเลหมอกหน้าฝนสวยมากของเขาค้อ สามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วเหมื่อนอยู่ในสวรรค์บนดิน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกหลายมุมสวย