รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

โปรแแกรมที่ 8.
พาเที่ยว 7.จุด ดังนี้

1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก
6.วัดผาซ่อนแก้ว
7.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ 

095-8650222

กลับดู โปรแกรมอื่น
รถ ตู้ นำเที่ยว เขาค้อ

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ 

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา พาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วและภูทับเบิก จุดที่ 1.ชมทะเลหลมอก (แคมป์วิวหมอก) จุดที่2.ผาหัวสิงห์ จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก จุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก จุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก จุดที่6.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 7.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้