รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา โปรแแกรมที่ 8.

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก
รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

0953071382

กลับดู โปรแกรมอื่น

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

โปรแแกรมที่ 8.พาเที่ยว 10.จุด ดังนี้

พาเที่ยวภูทับเบิก 8 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
2.ชมทุ่งกะหล่ำปลี
3.วัดป่าภูทับเบิก
4.ตลาดม้ง (ผัก-ผลไม้)
5.จุดชมวิวหน่วยภูทับเบิก
6.ร้านกาแฟ(แคมป์วิวหมอก)
7.ผาหัวสิงห์
8.โค้งเลข 3

พาเที่ยวเขาค้อ 2 จุด

9.วัดผาซ่อนแก้ว
10ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

สอบถาม หรือจองรถ

ช่องทาง ติดต่อ โทร 0953071382

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ 

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา พาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วและภูทับเบิก จุดที่ 1.ชมทะเลหลมอก (แคมป์วิวหมอก) จุดที่2.ผาหัวสิงห์ จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก จุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก จุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก จุดที่6.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 7.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้