รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา เป็นเองต้องห้วยไผ่คอมทัวร์ โปรแกรมที่7

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

โปรแกรมที่ 7. พาเที่ยวเขาค้อ 14 จุด

1.เขาตะเคียนโง๊ะ
2.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
3.พระตําหนักเขาค้อ
4.พิพิธภัณการสู้รบ เขาค้อ
5.อนุสรณ์สถานเขาค้อ
6.เจดีย์เขาค้อ
7.แทนรักทะเลหมอก
8.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)

9.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
10.ไร่ GB (สวนดอกไม้)
11.ร้านของฝาก (ผัก-ผลไม้
12.เขาเหลียงซาน
13.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้
14.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 7.จุดที่ 1 เขาตะเคียนโง๊ะ จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่6.แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล) จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 9.ไร่GB(สวนดอกไม้) จุดที่ 10.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้) จุดที่ 11.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ จุด 12.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้

สอบถาม หรือจองรถ

ช่องทาง ติดต่อ โทร 0953071382