รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา เป็นเองต้องห้วยไผ่คอมทัวร์

โปรแกรมที่ 7.
พาเที่ยวเขาค้อ 12 จุด

1.เขาตะเคียนโง๊ะ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณฑ์การสู้รบ(ฐานอิทธิ)
4.อนุสรณ์เขาค้อ
5.เจดีย์เขาค้อ
6.แทนทะเลหมอก
7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
9.ไร่GB(สวนดอกไม้)
10.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
11.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
12.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้

095-8650222

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 7.จุดที่ 1 เขาตะเคียนโง๊ะ จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่6.แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล) จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 9.ไร่GB(สวนดอกไม้) จุดที่ 10.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้) จุดที่ 11.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ จุด 12.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้