รถนำเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว โปรแกรมที่ 5.

รถนำเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว

โปรแกรมที่ 5.
พาเที่ยวเขาค้อ 10 จุด

1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
2.ไปรษณีย์เขาค้อ
3.เจดีย์เขาค้อ
4.แทนรักทะเลหมอก
5.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
(สวนดอกไม้)
8.บลู สกาย (สวนดอกไม)้
9.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้
10. วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

สอบถาม หรือจองรถ

ช่องาง ติดต่อ

รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 5. รีวิวจุดที่ 1. ชมทะเลหมอกเขาค้อ จุดที่ 2. ไปรษณีย์เขาค้อ จุดที่ 3. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่ 4. แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 5.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) จุดที่ 6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 7.ไร่ GB (สวนดอกไม้) จุดที่8.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 9.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ 

แนะนำที่พักภูทับเบิก

ที่พักเป็น บ้านกระจก วิวพระอาทิตย์ขึ้น วิวทะเลหมอก วิวดาวบนดิน