รถนำเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว

โปรแกรมที่ 5.
พาเที่ยวเขาค้อ 11 จุด

1 ชมทะเลหมอกเขาค้อ
2.ไปรษณีย์เขาค้อ
3.เจดีย์เขาค้อ
4.แทนรักทะเลหมอก
5.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)
6. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ไร่ GB (สวนดอกไม้)
8.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
9.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้
10. วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

095-8650222

ที่พัก เขาค้อ มีรถรับ-ส่ง

รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 5. รีวิวจุดที่ 1. ชมทะเลหมอกเขาค้อ จุดที่ 2. ไปรษณีย์เขาค้อ จุดที่ 3. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ จุดที่ 4. แทนรักทะเลหมอก จุดที่ 5.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) จุดที่ 6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดที่ 7.ไร่ GB (สวนดอกไม้)8.เดอะบลูสกาย จุดที่ 9.วัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 10.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้