วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

สร้างในปี พ.ศ. 2534 เป็นวัดที่สูงสุดในไทย บนเนื้อที่ 50 ไร่เศษ เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกายและเป็นอีกสถานที่ใช่รับน้ำฟ้ากลางหาวเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ และยังเป็นอีกจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ ของภูทับเบิกเพชรบูรณ์

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

เจดีย์วัดป่าภูทับเบิก

เจดีย์วัดป่าภูทับเบิก

พระอาจารย์วัชระ วิจิตโต ได้สร้าง เจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร ณ ยอดใหญ่สูงสุดพระมหาธาตุเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะประดิษฐานพระพุทธโคดมปางไสยาสน์ และ พระศรีอริยเมตไตรย์ทั้ง 2 พระองค์

พญาศรีสุทโธนาคราช

พญาศรีสุทโธนาคราช

และที่วัดยังได้สร้าง พญาศรีสุทโธนาคราช-นางพญานาคิณีศรีปทุมมา และมีพิธีบวงสรวงใหญ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน พระอาจารย์วัชระ วิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูทับเบิก อายุวัฒนมงคล ครบรอบ 59 ปี

แนะนำ รถนำเที่ยว ภูทับเบิก เขาค้อ ภูหิน

ไม่ต้อง ขับรถเอง ก็เที่ยวได้