พระบรมธาตุเขาค้อ

พระบรมธาตุเขาค้อ

พระบรมธาตุเขาค้อ สร้างในสมัยพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และมีสารีริกธาตุของพะเกจิพระอริยสาวกอีกหลายรูป

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ส่วนฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2529

แนะนำ รถนำเที่ยว ภูทับเบิก เขาค้อ ภูหิน

ไม่ต้อง ขับรถเอง ก็เที่ยวได้