รถขึ้นเขาค้อ

โปรแกรมที่ 9 พาเที่ยว 18 จุด

พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

จุดเที่ยว ภูทับเบิก
1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก

จุดเที่ยว ภูหินร่องกล้า
7.ลานเดิน ภูหิน
-ชมหินกบ
-ชมหินรูปหัวใจ
-ลานหินปุ่ม
8.โครงการหลวง พิษณุโลก
-ชมผาพบ
-ชมมักผาสลัดรัก
-ชมผารักยืนยง
-ชมผาคู่รัก
9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
-ชมต้นเมเปิ้ลแดง (ตามฤดูกาล)
-ชมหมู่บ้าน ผกค.
-กังหันน้ำ

จุดเที่ยวเขาค้อ
10.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
11.ไปรษณีย์เขาค้อ
12.เจดีย์สารีริกธาตุเขาค้อ
13.แทนรักทะเลหมอก
14.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
15.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
16.เดอะบลูสกาย
17.วัดผาซ่อนแก้ว
18.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้ 

095-8650222