มาเที่ยวได้ พักรีสอร์ทได้

มาดู คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่1709/2564 ข้อที่ 16
มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางเข้า จังหวัดเพรบูณ์(กลุ่มนักท่องเที่ยว) คือท่องเที่ยวได้


(1) เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เข็มแรกมาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทาง และต้องปฏิบัติตนตา มาตรการ D-M-HT-T-A ที่พักเปิดได้

(2) มาตรการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักเปิดได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เข็มแรกมาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทาง และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-HT-T-A

ที่มาอ่านคำสั่งเต็ม อ่านที่นี้