แชร์ทริป เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก
สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.รถพาเที่ยว เขาค้อ
2.รถพาเที่ยว ภูทับเบิก
3.ที่พัก 1 คืน
4.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์
-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวมีตามนี้
ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ
2.ไปรษณีย์
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
จุดชมวิวแทนรัก
5.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ร้านอาหาร เลอบรูม
8.ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
9.วัดผาซ่อนแก้ว
10.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
12.ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
13.เจุดสูงสุดภูทับเบิก (ชมทะเลหมอก)
14.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
15.วัดป่าภูทับเบิก
ตลาดม้ง
17.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
18.ร้านมะขาม ของฝาก
ส่ง บขส.หล่มสัก