ประสบการณ์ที่ได้พบมากับตัวเองของชาวบ้านหมู่4.หลายท่านจึงมีความเชื่อว่าท่าน พ่อขุนผาเมือง มีความชอบในไก่ชนและลำกลองยาวจึงมีชาวบ้านมาขอพรสําเร็จ นำรูปปั้นไก่ชนและลำกลองยาวถวายท่านเป็นจำนวนมาก

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่4 ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280
แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/q2uzKFoU7CUnuV85A