พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

สถานที่ตั้ง
บ้านหมู่ 4.
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ประสบการณ์ที่ได้พบมากับตัวเองของชาวบ้านหมู่4.หลายท่านจึงมีความเชื่อว่าท่าน พ่อขุนผาเมือง มีความชอบในไก่ชนและลำกลองยาวจึงมีชาวบ้านมาขอพรสําเร็จ  นำรูปปั้นไก่ชนและลำกลองยาวถวายท่านเป็นจำนวนมาก

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ที่พักเขาค้อวิวสวย

[smartslider3 slider=113]

พาเที่ยวเขาค้อ

ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

[smartslider3 slider=31]

รีวิว โดย รถนำเที่ยวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์