พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ
ลักษณะเด่น
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาค้อ
พิพิธภัณฑ์อาวุธเก่าในรบเขาค้อ
เป็นสถานที่สู้กับคอมมิวนิสต์
ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ)บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ยังมีบังเกอร์ และหลุมหลบภัย ยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติจากบนฐานแห่งนี้ได้อีกด้วย