พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

ลักษณะเด่น

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเก่าในรบเขาค้อ

เป็นสถานที่สู้กับคอมมิวนิสต์

 

 

พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ)

พันเอก อิทธิ สิมารักษ์

การยิงสนับสนุนของปืนใหญ่จากฐานยิงสนับสนุน

[smartslider3 slider=31]

ฐานยิงสนับสนุนเขาค้อ

ประวัติอนุสรณ์สถานเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์เขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานอิทธิ

แวะเที่ยวที่ พิพิธภัณฑ์อาวุธ

อาวุธ (ฐานอิทธิ)

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ)บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ยังมีบังเกอร์ และหลุมหลบภัย ยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติจากบนฐานแห่งนี้ได้อีกด้วย

[smartslider3 slider=113]