แชร์ทริป เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก

แชร์ทริป เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ด้วย รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

แชร์ทริป เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก

แชร์ทริปพาเที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.รถพาเที่ยว เขาค้อ
2.รถพาเที่ยว ภูทับเบิก
3.ที่พัก 1 คืน
4.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์
-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวมีตามนี้

1. ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ
2.ไปรษณีย์
3. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
4. จุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและทะเลหมอก
5.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
6. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ร้านอาหาร เลอบรูม
8.ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
9.วัดผาซ่อนแก้ว
10.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
11. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
12.ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
13.เจุดสูงสุดภูทับเบิก (ชมทะเลหมอก)
14.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
15.วัดป่าภูทับเบิก
16. ตลาดม้ง
17.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
18.ร้านมะขาม ของฝาก
ส่ง บขส.หล่มสัก

รถนำเที่ยวเขาค้อ

แชร์ทริป-เที่ยวเขาค้อ-ภูทับเบิกจุดชมทะเลหมอกเขาค้อ

ไปรษณีเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

แทนรักทะเลหมอก

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้

วัดผาซ่อนแก้ว

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

ร้านกาแฟภูแก้วพีค

จุดสูงสุดภูทับเบิก

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

วัดป่าภูทับเบิก

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

รถสองแถวเขาค้อ

บริการพาเที่ยว ภูทับเบิก เขาค้อ

วัน แรก

05.00น. รับจาก สามแยกแคมป์สน จุดปลายทางเขาค้อ
06.00น. ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ( รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย)
08.00น. ไปรษณีย์
09.00น. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
10.00น. ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและทะเลหมอก
11.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
 12.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
 ——น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตาม อัธยาศัย)
13.00น. ร้านอาหาร เลอบรูม
14.00น ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
15.00น. วัดผาซ่อนแก้ว
16.00น. อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
16.30น. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
17.30น. ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
เข้าที่พัก

วันที่ สอง

06.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก (ชมทะเลหมอก)
08.00น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
09.00น. วัดป่าภูทับเบิก
10.00น. ตลาดม้ง
11.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
12.00น. ร้านมะขาม ของฝาก
13.00น.  ส่ง บขส.หล่มสัก

รถนำเที่ยวเขาค้อ

หมายเหตุ
1.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์
2.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง

รถสองแถวเขาค้อ