ทัวร์เขาค้อ

โปรแกรมที่ 1.
เที่ยวเขาค้อ-ภูทับเบิก10 จุด

พาเที่ยวเขาค้อ 5 จุดไฮไลท์
1.จุดชมทะเลหมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4.วัดป่าภูทับเบิก
5.ชมทุ่งกะหล่ำปลี
เขาค้อ 5 จุดไฮไลท์
6.วัดผาซ่อนแก้ว
7.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้
8.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
9.บลูสกาย(ชมสวนดอกไม้)
10.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

โปรแกรมที่ 2.
เที่ยวภูทับเบิก 6 จุดไฮไลท์

1.จุดชมทะเลหมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4.วัดป่าภูทับเบิก
5.ชมทุ่งกะหล่ำปลี
6.จุดชมวิวหน่วยภูทับเบิก

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่2

โปรแกรมที่ 3.
พาเที่ยว ภูทับเบิก -ภูหิน

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่3

พาเที่ยวภูทับเบิก 5 จุดไฮไลท์
1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก

พาเที่ยว ภูหินร่องกล้า
6.ลานเดิน ภูหิน
-ชมหินกบ
-ชมหินรูปหัวใจ
-ลานหินปุ่ม
7.โครงการหลวง พิษณุโลก
-ชมผาพบ
-ชมมักผาสลัดรัก
-ชมผารักยืนยง
-ชมผาคู่รัก
9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
-ชมต้นเมเปิ้ลแดง (ตามฤดูกาล)
-ชมหมู่บ้าน ผกค.
10.กังหันน้ำ

โปรแกรมที่ 4.
พาเที่ยวเขาค้อ 7 จุด

1.วัดผาซ่อนแก้ว
2.ร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้
3.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
5.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ไร่ GB.(สวนดอกไม้)

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่4

โปรแกรมที่ 5.
พาเที่ยวเขาค้อ 11 จุด

1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
2.ไปรษณีย์เขาค้อ
3.เจดีย์เขาค้อ
4.แทนรักทะเลหมอก
5.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)
6. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.ไร่ GB (สวนดอกไม้)
8.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
9.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้
10. วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่5

โปรแกรมที่6.
พาเที่ยวเขาค้อ 10 จุด

1 ชมทะเลหมอกเขาค้อ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณการสู้รบ เขาค้อ
4.อนุสรณ์สถานเขาค้อ
5.เจดีย์เขาค้อ
6.แทนรักทะเลหมอก
7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
10.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่6

โปรแกรมที่ 7.
พาเที่ยวเขาค้อ 12 จุด

1.เขาตะเคียนโง๊ะ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณฑ์การสู้รบ(ฐานอิทธิ)
4.อนุสรณ์เขาค้อ
5.เจดีย์เขาค้อ
6.แทนทะเลหมอก
7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
9.ไร่GB(สวนดอกไม้)
10.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
11.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
12.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่7

โปรแแกรมที่ 8.
พาเที่ยวภูทับเบิก+วัดผา

1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก
6.วัดผาซ่อนแก้ว
7.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ 

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่8

โปรแกรมที่ 9 
พาเที่ยวรวมหมด 3 ภูเขา

ทัวร์เขาค้อโปรแกรมที่9

จุดเที่ยว ภูทับเบิก
1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก

จุดเที่ยว ภูหินร่องกล้า
7.ลานเดิน ภูหิน
-ชมหินกบ
-ชมหินรูปหัวใจ
-ลานหินปุ่ม
8.โครงการหลวง พิษณุโลก
-ชมผาพบ
-ชมมักผาสลัดรัก
-ชมผารักยืนยง
-ชมผาคู่รัก
9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
-ชมต้นเมเปิ้ลแดง (ตามฤดูกาล)
-ชมหมู่บ้าน ผกค.
-กังหันน้ำ

จุดเที่ยวเขาค้อ
10.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
11.ไปรษณีย์เขาค้อ
12.เจดีย์สารีริกธาตุเขาค้อ
13.แทนรักทะเลหมอก
14.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
15.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
16.เดอะบลูสกาย
17.วัดผาซ่อนแก้ว
18.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้ 

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก

Slide