ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ
บริการ จัดทัวร์ นำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้าสวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ 11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก 5 จุด ไฮไลท์
3.ที่พักเขาค้อ 1 คืน
4.ฟรีอาหาร
5.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
6.คาราโอเกะ
7.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท -ทุนชีวิต 1,000,000 บาท 9.สถานที่ศึกษาดูงาน (พร้อมจัดตามสายงาน)